top of page

Tầm nhìn, Giá trị & Văn hóa

Tầm nhìn của chúng tôi

Là một cộng đồng trường học, chúng tôi tự hào về việc Kiến tạo Tương lai thông qua một môi trường quan tâm giúp nâng cao việc học tập, phát triển cá nhân và phúc lợi cho tất cả học sinh và nhân viên.

Văn hóa của chúng tôi

Tại Sunshine College, văn hóa của chúng tôi mang tính khát vọng , hòa nhậphợp tác .

Giá trị của chúng tôi

Growth.png

sự phát triển

Learning.png

Các mối quan hệ

Relationships.png

Các mối quan hệ

Wellbeing.png

An sinh

Values.png
bottom of page