top of page
Illustrated Map

Con đường

Trường hiểu rằng việc bồi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của sinh viên, xây dựng khả năng phục hồi, sự tự tin và mục đích, kết nối sinh viên với trường và cộng đồng của trường, và phát triển các lộ trình có ý nghĩa là điều cần thiết như chương trình giảng dạy tốt để đạt được kết quả học tập thành công.

7-10 Pathways là một chủ đề được thiết kế xung quanh việc xây dựng nhận thức về bản thân, các mối quan hệ tôn trọng, lòng tự trọng, làm việc theo nhóm và xây dựng sự hiểu biết về các con đường bên ngoài trường học.

Giáo dục nghề nghiệp tại Sunshine College

Các bác sĩ cho biết thêm:

Học sinh lớp 9 trải nghiệm thế giới việc làm thông qua kết nối với cộng đồng và tham gia vào Chương trình Trung tâm Thành phố.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Học sinh lớp 10 thực hiện trải nghiệm làm việc và khám phá các con đường cho tương lai. Học sinh cũng được tư vấn về khóa học cá nhân để hỗ trợ các em với chương trình VCE / VET / VCAL Lớp 11 & 12 của mình.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Ở cấp lớp 11 và 12, học sinh tiếp tục được tư vấn về khóa học cá nhân về các lựa chọn sau giờ học và được hỗ trợ trong việc đăng ký:

Các bác sĩ cho biết thêm:

  • Các khóa học đại học (đại học và TAFE).

  • Xem xét đặc biệt thông qua Chương trình Tiếp cận Nhập cảnh Đặc biệt (SEAS)

  • Học bổng bậc đại học.

IMG_3571.JPG
Senior coffee cart.png

Ảnh: Các sinh viên tại Cơ sở Cao cấp học cách vận hành máy pha cà phê như một phần của môn học Lộ trình của họ.

bottom of page