top of page

Lịch sử của

Cao đẳng Sunshine

Chúng tôi được sinh ra thông qua sự hợp nhất và tái cấu trúc của sáu trường:

  • Trường kỹ thuật Sunshine

  • Trường trung học Sunshine West

  • Trường trung học Ardeer

  • Trường kỹ thuật Sunshine North

  • Trường trung học Sunshine

  • Trường kỹ thuật Tottenham


Hai trường sau đóng cửa và các địa điểm hiện đang được điều hành bởi Đại học Victoria và Trung tâm Anh ngữ Tottenham.

Sunshine College mở cửa vào năm 1992 với hơn 2000 sinh viên.

Bạn là sinh viên đã qua của Sunshine College?

Tham gia chương trình Cựu sinh viên của chúng tôi
bottom of page