top of page
IMG_2381.JPG

Đăng ký
Lớp 8-12

Để đăng ký học tại Sunshine College cho các lớp từ lớp 8 đến lớp 12, bạn cần phải hoàn thành đơn đăng ký trước khi đăng ký nhập học kèm theo báo cáo của học sinh và bằng chứng về tình trạng thường trú nhân.

Mẫu đơn đăng ký ghi danh trước có sẵn từ bất kỳ một trong các cơ sở đại học của chúng tôi. Mẫu đơn đăng ký trước khi ghi danh không đảm bảo việc ghi danh vào trường đại học của chúng tôi.

Đơn đăng ký được xem xét bởi quản lý trường học và sẽ kiểm tra thêm trước khi cuộc phỏng vấn ghi danh có thể diễn ra.

  • Tất cả các đơn xin đều phải có bằng chứng về cư trú lâu dài trong khu vực lân cận được chỉ định của trường (Khu) .
    Gia đình có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ thỏa đáng cho nhà trường. Ở với người thân hoặc bạn bè không đủ điều kiện để bạn trở thành "cư dân" trong Khu vực.

  • Tất cả các ứng viên phải cung cấp bằng chứng về tuổi và bản sao của báo cáo trường học gần đây nhất. Đương đơn sinh ra ở nước ngoài phải cung cấp bản sao có chứng thực hộ chiếu và thị thực.

  • Trường sẽ không chấp nhận ghi danh cho bất kỳ cấp độ Năm nào dựa trên ý định di chuyển vào khu vực lân cận chưa được xác minh.


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác về quy trình ghi danh, vui lòng liên hệ với Người quản lý cơ sở thích hợp.

Student Enrolment Enquiry Form

form icon.png

Download the PDF form, fill it in and save it, then email it back to us at sunshine.co@education.vic.gov.au

If you are enrolling a Year 7 student during the school year, you can also use the above form.

Bạn có thể tìm thấy thông tin cập nhật nhất về các khu vực trường học của Tiểu bang Victoria cho năm 2020 trở đi tại findmyschool.vic.gov.au .

Thông tin trên trang web này được cập nhật trong Học kỳ 1 mỗi năm, sẵn sàng cho giai đoạn chuyển tiếp Lớp 6 sang Lớp 7.


Nếu bạn có thắc mắc về các khu vực trường học, hãy gọi Đường dây nóng của VSBA theo số 1800 896 950 hoặc gửi email tới vsba@edumail.vic.gov.au

bottom of page