top of page
IMG_0778_edited.jpg

THÂN CÂY

Khoa học / Công nghệ / Kỹ thuật / Toán học

Trong môn học này, sinh viên làm việc trong một môi trường hợp tác để điều tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến các ngành công nghiệp và cộng đồng phát triển không ngừng hiện nay.


Chủ đề này liên quan đến các ý tưởng liên kết đến Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM).

Sinh viên sẽ thực hiện, sáng tạo và đổi mới, đồng thời phát triển các kỹ năng cần thiết cho công việc trong tương lai.

Các cơ sở của chúng tôi

Cơ sở phía Bắc của chúng tôi có một tòa nhà STEM mới được xây dựng gần đây, bao gồm

bottom of page