top of page
IMG_0869-E_edited_edited.jpg

Âm nhạc & Nghệ thuật Biểu diễn

Tại Sunshine College, chúng tôi tin rằng âm nhạc là một hình thức thể hiện bản thân và có thể được sử dụng như một phương tiện để thể hiện chúng ta là ai và chúng ta đại diện cho điều gì.

Học sinh tham gia vào chương trình âm nhạc sẽ độc lập và hợp tác thử nghiệm và áp dụng một loạt các kỹ năng, kỹ thuật và quy trình để lập kế hoạch, phát triển, tinh chỉnh và tạo ra các tác phẩm âm nhạc. Hơn nữa, chúng tôi sẽ phát triển các kỹ năng biểu diễn, sáng tác và nghe của học sinh và cung cấp sự hiểu biết về âm nhạc sân khấu.

IMG_4958.JPG
bottom of page