top of page

Cựu sinh viên

Cựu sinh viên

Sunshine College đang thiết lập một chương trình dành cho cựu sinh viên để giúp các sinh viên cũ của chúng tôi giữ liên lạc với chúng tôi.

Cựu sinh viên từ sáu trường cơ sở của chúng tôi - Trường Kỹ thuật Sunshine, Trường Trung học Sunshine, Trường Trung học Sunshine West, Trường Trung học Sunshine North, Trường Trung học Ardeer và Trường Kỹ thuật Tottenham - cũng là một phần của cộng đồng cựu sinh viên của chúng tôi.

Trở thành một phần của cộng đồng cựu sinh viên có thể là một trải nghiệm bổ ích và mãn nguyện.

Thông qua cộng đồng cựu sinh viên của chúng tôi, bạn có thể:

Các bác sĩ cho biết thêm:

 • Cố vấn, giúp đỡ và truyền cảm hứng cho sinh viên hiện tại tại Sunshine College

 • Kết nối với các cựu sinh viên khác đang làm việc hoặc học tập trong các lĩnh vực phù hợp với bạn

 • Giữ kết nối với những người bạn đã nghiên cứu và giao lưu


Chúng tôi đang hợp tác phát triển chương trình với Ourschool , một dịch vụ thí điểm phi lợi nhuận giúp các trường trung học của tiểu bang xây dựng cộng đồng cựu học sinh của họ.

Chương trình cựu sinh viên của chúng tôi sẽ tập trung vào những mục tiêu sau:

Các bác sĩ cho biết thêm:

 • Thiết lập và phát triển cơ sở dữ liệu cựu sinh viên của chúng tôi

 • Mời các cựu sinh viên trở lại trường để tư vấn nghề nghiệp hoặc học tập cho sinh viên

 • Mời các cựu sinh viên cung cấp các vị trí trải nghiệm làm việc cho sinh viên

 • Giúp cựu sinh viên thành lập hoặc đóng góp vào học bổng sinh viên

 • Thiết lập các con đường cho các cựu sinh viên để cung cấp các di sản hoặc hỗ trợ từ thiện khác


Để tham gia cộng đồng cựu sinh viên của chúng tôi, hãy điền vào biểu mẫu bên dưới hoặc gửi email cho chúng tôi tại alumni@sunshine.vic.edu.au và cho chúng tôi biết:

Các bác sĩ cho biết thêm:

 • Bạn tốt nghiệp năm nào (hoặc sẽ có, nếu bạn chưa học hết lớp 12)

 • Bạn đã làm gì sau giờ học (học tập, du lịch, làm việc, v.v.)

 • Bạn làm gì bây giờ


Bạn cũng có thể giữ liên lạc với chúng tôi qua trang Facebook Cựu sinh viên chính thức của trường đại học của chúng tôi

Tham gia cộng đồng cựu sinh viên của chúng tôi

Cảm ơn đã tham gia cộng đồng cựu sinh viên của chúng tôi!

bottom of page