IMG_0842.JPG

VCE tiếng Anh

Việc học tiếng Anh ở cấp độ VCE góp phần phát triển những cá nhân biết chữ có khả năng tư duy phản biện và sáng tạo - những kỹ năng cần thiết trong mọi lĩnh vực việc làm.

Thông qua việc tương tác với các văn bản từ thế giới đương đại và quá khứ, và sử dụng các văn bản từ Úc và từ các nền văn hóa khác, học sinh học VCE English trở thành những người giao tiếp tự tin, rõ ràng và có nhận thức sâu sắc, đồng thời phát triển hơn nữa ý thức về bản thân, thế giới và vị trí của họ trong đó . Tiếng Anh giúp trang bị cho học sinh để tham gia vào một xã hội dân chủ và cộng đồng toàn cầu.

Hình ảnh: Một số sách hiện tại được đọc trong VCE English

Đơn vị 1 & 2

Các bác sĩ cho biết thêm:

Ở unit 1 và 2, học sinh đọc và trả lời các văn bản một cách phân tích và sáng tạo. Họ phân tích lý lẽ và cách sử dụng ngôn ngữ thuyết phục trong văn bản và tạo ra văn bản của riêng họ nhằm định vị người đọc chấp nhận quan điểm của họ. Học sinh phát triển các kỹ năng của họ trong việc tạo ra các văn bản viết, nói và đa phương thức. Họ cũng so sánh việc trình bày ý tưởng, vấn đề và chủ đề trong văn bản.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Đơn vị 3 & 4

Các bác sĩ cho biết thêm:

Ở Unit 3 và 4, học sinh đọc và trả lời các văn bản một cách phân tích và sáng tạo, đồng thời phân tích các luận điểm và cách sử dụng ngôn ngữ thuyết phục trong văn bản. Học sinh so sánh cách trình bày các ý tưởng, vấn đề và chủ đề trong các văn bản khác nhau và họ cũng tạo ra một bài thuyết trình miệng nhằm định vị khán giả về một vấn đề hiện đang được tranh luận trên các phương tiện truyền thông.

Đường dẫn nhanh

Liên hệ chúng tôi

La bàn

Email sinh viên

Ghi danh

Bài đăng:

HỘP SỐ 165

SUNSHINE, VIC 3020

Email: sunny.co@education.vic.gov.au

Cơ sở phía Bắc: (03) 8311 8500
Cơ sở phía Tây: (03) 8311 5200

CRICOS:
Sở Giáo dục và Đào tạo Mã nhà cung cấp 00861K
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo www.study.vic.gov.au

Sunshine College thừa nhận những Chủ sở hữu Truyền thống, những người Wurundjeri và Boon Wurrung của Quốc gia Kulin, trên mảnh đất mà chúng tôi gặp gỡ, chia sẻ và làm việc. Chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với những Người cao tuổi trong quá khứ và hiện tại và mở rộng sự tôn trọng của chúng tôi đối với những người Thổ dân và Cư dân trên đảo Torres Strait từ tất cả các quốc gia trên vùng đất này.

© 2020 bởi Sunshine College