IMG_0888-E.JPG

VCE

Kiến thức và kỹ năng cần thiết được phát triển ở đó học sinh được thử thách để đạt được toàn bộ tiềm năng của mình.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Với sự hỗ trợ thêm cho những học sinh đang gặp khó khăn và các chương trình bồi dưỡng và mở rộng cho những học sinh đạt thành tích cao hơn, chương trình giảng dạy của Lớp 7-10 được thiết kế cẩn thận để thu hút hoàn toàn học sinh.

Chương trình năm trung cấp của chúng tôi xây dựng nền tảng vững chắc về đọc viết và làm toán, đồng thời trang bị cho học sinh sự tự tin để sử dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực học tập trong chương trình giảng dạy. Các thói quen học tập tốt, làm bài tập về nhà thường xuyên và tự hào về thành tích được khuyến khích, mong đợi và khen thưởng.

Khi học sinh của chúng tôi phát triển theo hướng trưởng thành và độc lập, các lựa chọn chương trình giảng dạy của họ được đánh dấu bởi nhiều lựa chọn. Một chương trình giảng dạy cốt lõi vững chắc được hỗ trợ bởi một chương trình tự chọn công nhận các nhu cầu học tập khác nhau của học sinh và con đường nghề nghiệp.

Việc học tập được đưa vào bối cảnh thông qua các chương trình cộng đồng có cấu trúc trong Lớp 9 như Trung tâm Thành phố và các chương trình Advance, nơi học sinh kết nối với cộng đồng. Trong Lớp 10, Thế giới Công việc, Kinh nghiệm Làm việc và khóa học mở rộng và tư vấn nghề nghiệp cho phép học sinh đưa ra những lựa chọn sáng suốt cho VCE và hơn thế nữa.

Cơ sở phía Tây

25a Đường Lachlan

West Sunshine

Đường dẫn nhanh

Liên hệ chúng tôi

La bàn

Email sinh viên

Ghi danh

Bài đăng:

HỘP SỐ 165

SUNSHINE, VIC 3020

Email: sunny.co@education.vic.gov.au

Cơ sở phía Bắc: (03) 8311 8500
Cơ sở phía Tây: (03) 8311 5200

CRICOS:
Sở Giáo dục và Đào tạo Mã nhà cung cấp 00861K
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo www.study.vic.gov.au

Sunshine College thừa nhận những Chủ sở hữu Truyền thống, những người Wurundjeri và Boon Wurrung của Quốc gia Kulin, trên mảnh đất mà chúng tôi gặp gỡ, chia sẻ và làm việc. Chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với những Người cao tuổi trong quá khứ và hiện tại và mở rộng sự tôn trọng của chúng tôi đối với những người Thổ dân và Cư dân trên đảo Torres Strait từ tất cả các quốc gia trên vùng đất này.

© 2020 bởi Sunshine College